UZIMANJE OBRISKA CERVIKSA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU

Upale donjeg dijela spolnog sustava žene ( stidnica, rodnica, te vidljivi dio vrata maternice ) su najčešće bolesti spolnog sustava žene. Mogu biti uzrokovane cijelim nizom uzročnika. To su najčešće razne aerobne i anaerobne bakterije, Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia, Trichomonas, Candida. Za efikasno liječenje dovoljan je ginekološki pregled pomoću spekula (ginekološko zrcalo). No, ponekad je potrebna i mikrobiološka analiza. U tu svrhu uzima se obrisak donjeg dijela spolnog sustava žene pomoću sterilnog štapića sa vatom ili četkicom na vrhu. Dobiveni materijal se mikrobiološki analizira. Na osnovi nalaza u svrhu liječenja ordinira se antibiotska terapija.