EKSCIZIJA DIJATERMIJSKOM PETLJOM

je dijagnostička i terapijska metoda za liječenje premalignih promjena vrata maternice. Temelji se na monopolarnoj, niskovoltažnoj, visokofrekventnoj izmjeničnoj struji, koja izaziva vaporizaciju stanica duž linije reza. Veličina tkiva koja se na ovaj način odstranjuje ovisi o veličini promjena na vratu maternice. Za tu svrhu koriste se omče različitih veličina. Zahvat se obavlja ambulantno uz lokalnu analgeziju. Odstranjeno tkivo u otopini 10% formaldehida šalje se na patohistološku analizu.