KRIOTERAPIJA CERVIKSA

je metoda liječenja premalignih promjena na vratu maternice smrzavanjem. Smrzavanje nastaje hlapljenjem tekućeg dušičnog oksida (N2O), ili ugljičnog dioksida (CO2), pri čemu se postiže temperatura od -89oC (N2O), odnosno -68oC (CO2). Postignuta hladnoća se događa na površini metalne sonde prislonjene na tkivo koje valja zamrznuti. Zbog izrazito niske temperature dolazi do kristalizacije vode u stanicama i njihova uništavanja - krionekroza. Zahvat se izvodi ambulantno i ne zahtijeva analgeziju. Odabere se odgovarajuća kriosonda, koja pokriva cijelu promjenu i prisloni na vidljivi dio vrata maternice. Smrzavanje se obavlja u 2 perioda od po 3 minute, pri čemu se stvori ledeni pokrov, koji se prostire 4-5 mm od ruba same sonde.