PROBATORNA KIRETAŽA

je struganje šupljine maternice specijalnim instrumentom - kiretom. Izvodi se u dijagnostičke i terapijske svrhe. Razlog za dijagnostičku kiretažu najčešće je nepravilno krvarenje iz maternice kod žena u zreloj dobi, osobito klimakterične tobi. Terapijska kiretaža provodi se pri raznovrsnim krvarenjima iz maternice, koja ne reagiraju na medikamentoznu terapiju. Zahvat se može obaviti u lokalnoj analgeziji ambulantno, ili u općoj anesteziji. Princip zahvata je širenje kanala vrata maternice pomoću tzv. Hegarovih dilatatora. To su metalni cilindrični štapići raznih debljina. koji se uvlače kroz cervikalni kanal, dok se kanal ne proširi na potrebnu širinu da bi se moglo nesmetano uvesti kiretu u šupljinu maternice. Kiretom se lagano postruže sluznica stijenke maternice. Dobiveni materijal se u otopini 10% formaldehida šalje patologu na analizu.