BIOPSIJA CERVIKSA

U slučaju patološkog kolposkopskog nalaza vrata maternice ili svodova rodnice, radi se ciljana biopsija. Zahvat se izvodi ambulantno, kao nastavak kolposkopskog pregleda. Cilj je uzeti prikladan uzorak tkiva s kolposkopski najsumnjivijeg mjesta i patohistološki ga analizirati. Uzorak tkiva se uzima bioptičkim kliještima. Zbog procjene stanja u kanalu vrata maternice, vrlo često se radi i ekskohleacija endocerviksa (sastruže se dio sluznice kanala vrata maternice). Uzorci tkiva za analizu šalju se u zasebnim posudama u 10% formaldehidu. Oni se potom od strane patologa analiziraju te se postavlja patohistološka dijagnoza.